Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כללי

כללי

תקרות אקוסטיות

תקרות אקוסטיות הן תקרות המיועדות לשפר את איכות הצליל בפנים מבנים מסוימים. הן משמשות לשלוט במקום הצליל בחדר ולהפחית את הרעשים הסובייטים שנכנסים לפנים. תקרות

כניסה למאמר »